Onderwijs

Missie

Wij leggen je de wereld uit van vandaag en ontdekken samen de wereld van morgen.

Singel-54-bol-web

Visie

Ieder kind heeft een veilige en positieve omgeving nodig om tot leren te komen, die omgeving vinden zij op De Singel. Alle leerlingen krijgen van ons een sterke basis mee om de stap naar het middelbaar onderwijs te maken. De vaardigheden die wij de kinderen aanleren kunnen zij gebruiken in de dagelijkse praktijk. Naast het aanleren van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen maken wij ook tijd om te verdiepen in de wereld om ons heen. Door thema’s centraal te stellen gedurende een langere periode komen er allerlei vaardigheden en onderwerpen voorbij. De leerkracht is coach en helpt de leerlingen verder te ontwikkelen.

Visie

Ieder kind heeft een veilige en positieve omgeving nodig om tot leren te komen, die omgeving vinden zij op De Singel. Alle leerlingen krijgen van ons een sterke basis mee om de stap naar het middelbaar onderwijs te maken. De vaardigheden die wij de kinderen aanleren kunnen zij gebruiken in de dagelijkse praktijk. Naast het aanleren van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen maken wij ook tijd om te verdiepen in de wereld om ons heen. Door thema’s centraal te stellen gedurende een langere periode komen er allerlei vaardigheden en onderwerpen voorbij. De leerkracht is coach en helpt de leerlingen verder te ontwikkelen.

Sterk team

Onze school bestaat uit een enthousiast en betrokken team. Het team bestaat uit leerkrachten, ondersteunend personeel, kwaliteitscoördinator voor zowel onder- als bovenbouw en een directie. Binnen het team zijn er meerdere collega’s gespecialiseerd voor onder andere taal, rekenen, gedrag, het jonge kind, ICT en cultuur.

Wij werken ook samen met verschillende onderwijspartners voor een goed mogelijke ondersteuning voor jouw kind. Zo werken wij samen met de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Kober, maar ook met de leesconsulent van de bibliotheek, de jeugdprofessional van de gemeente Roosendaal, de logopedist en het samenwerkingsverband van deze regio.

Veilige omgeving

Onze school is een veilige omgeving voor leerlingen en collega’s. Door ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt, kan en mag iedereen zichzelf zijn. binnen de school wordt hier aandacht aan besteed door het volgen van positieve psychologie van de leer en veerkracht aanpak. Onze gedragscoördinator en vertrouwenspersoon geven extra begeleiding wanneer de situatie hier naar vraagt.

Thematisch onderwijs

De wereldoriëntatie gerelateerde vakken (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis) maar ook beeldende vakken en de 21-eeuwse vaardigheden  worden in overlap met elkaar aangeboden in verschillende thema’s die schoolbreed worden aangeboden. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn; echt Nederland, grote experimenten en een groene wereld.

Samen vieren

Naast het lesprogramma maken wij ook tijd om met elkaar te vieren. Denk bijvoorbeeld aan culturele activiteiten, de Kinderboekenweek, verschillende feesten, verjaardagen, excursies, schoolreisje en het groep 8 kamp. Het schooljaar wordt altijd afgesloten met het traditionele Singelfeest.

Veilige omgeving

Onze school is een veilige omgeving voor leerlingen en collega’s. Door ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt, kan en mag iedereen zichzelf zijn. binnen de school wordt hier aandacht aan besteed door het volgen van positieve psychologie van de leer en veerkracht aanpak. Onze gedragscoördinator en vertrouwenspersoon geven extra begeleiding wanneer de situatie hier naar vraagt.

Thematisch onderwijs

De wereldoriëntatie gerelateerde vakken (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis) maar ook beeldende vakken en de 21-eeuwse vaardigheden  worden in overlap met elkaar aangeboden in verschillende thema’s die schoolbreed worden aangeboden. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn; echt Nederland, grote experimenten en een groene wereld.

Samen vieren

Naast het lesprogramma maken wij ook tijd om met elkaar te vieren. Denk bijvoorbeeld aan culturele activiteiten, de Kinderboekenweek, verschillende feesten, verjaardagen, excursies, schoolreisje en het groep 8 kamp. Het schooljaar wordt altijd afgesloten met het traditionele Singelfeest.