Wie zijn wij

OBS de singel

Openbare basisschool De Singel is gehuisvest in een nieuw, fris, gezellig en modern gebouw. Samen met peutergroep De Singel en buitenschoolse opvang ‘De Singeltuin’ vormt de basisschool de educatieve organisatie De Singel: samen zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling bij het opgroeiende kind van 2 tot 13 jaar. Het openbare karakter van de basisschool komt tot uiting in het met begrip en respect omgaan met elkaar, ongeacht cultuur- of geloofsverschillen. Dit vindt het team heel belangrijk en hier wordt op De Singel structureel aandacht aan besteed.

Missie

OBS De Singel bereidt de kinderen voor op een deelname aan een alsmaar veranderende (wereld)maatschappij. Het welbevinden van het kind vormt hiervoor de basis.

Visie

Het kind is in de eerste plaats een kind. Dat betekent een uniek persoon die zich met plezier ontwikkelt op zijn/haar manier. Het kind heeft vertrouwen, ruimte, hoge verwachtingen en coaching/sturing nodig. Vanuit een veilige en positieve sfeer werken wij samen in een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving. Het kind vormt zich en ontwikkelt kennis en vaardigheden. Een kind zal ons altijd positief blijven verrassen.

Leerateliers

Bij OBS De Singel werken de leerlingen in de middagen met leerateliers. De leerkracht ontwerpt per thema één of twee leerarrangementen waarin de zaakvakken zitten verweven en samenwerkend- en onderzoekend leren centraal staat. De kerndoelen per leerjaar worden verwerkt in de leerarrangementen. De leerkracht biedt het leerarrangement aan als onderwerp en maakt samen met de leerlingen een mindmap. Meer weten? Klik hier.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8
’s Morgens: 08.30 – 12.00 uur
’s Middags: 13.10 – 15.15 uur
Woensdag: 08.30 – 12.15 uur
Vrijdagmiddag: vrij (alleen groep 1 t/m 4)

Schoolgids en kalender

Klik hier om de schoolgids 2019-2021 te downloaden. Voor de actuele kalender voor het schooljaar 2020-2021 kunt u klikken op deze link. De documenten die geopend worden zijn pdf files. Deze kunt u naar wens downloaden en printen. Via dit stukje komt u bij een samenvatting van het schoolplan 2019-2023.

OBS De Singel geeft leren kleur

OR, MR en Singelnieuws

Oudervereniging
Medezeggenschapsraad
Singelnieuws