Informatie

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 15.15 uur

Woensdag
08.30 uur – 12.15 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie: 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie: 20-02-2023 t/m 24-02-2023
2e paasdag: 10-04-2023
Meivakantie: 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart: 18-05-2023 en 19-05-2023
Zomervakantie: 17-07-2023 t/m 25-08-2023

Communicatie met ouders en verzorgers

Wij vinden het erg belangrijk om ouders en verzorgers goed te informeren, zowel over de ontwikkeling van hun eigen kind als over de praktische zaken die spelen in de klas of op school. Dat informeren doen wij op verschillende manieren.

Communicatie met ouders en verzorgers

Wij vinden het erg belangrijk om ouders en verzorgers goed te informeren, zowel over de ontwikkeling van hun eigen kind als over de praktische zaken die spelen in de klas of op school. Dat informeren doen wij op verschillende manieren.

Ouderapp Parro

Al het contact tussen ouders en school loopt via Parro, een platform om berichten mee te sturen en absenties in door te geven. Na de inschrijving ontvang je als ouder of verzorger de inloggegevens om toegang te krijgen tot het platform. In Parro kun je ook de jaarkalender terugvinden, privacy-voorkeuren wijzigen en absenties doorgeven.

Singelnieuws

Iedere maand ontvangt iedereen de digitale nieuwsbrief ‘Singelnieuws’. In de nieuwsbrief word je op de hoogte gebracht van belangrijke informatie, leuke gebeurtenissen en de laatste ontwikkelingen.

Kijken in de klas

Uiteraard zijn alle ouders en verzorgers welkom in de school. Naast het organiseren van informatie- en ouderavonden met de leerkracht, zijn ouders en verzorgers ook meerdere keren per schooljaar welkom in een kijkje in de klas te nemen aan het begin of einde van een schooldag.

Ouderapp Parro

Al het contact tussen ouders en school loopt via Parro, een platform om berichten mee te sturen en absenties in door te geven. Na de inschrijving ontvang je als ouder of verzorger de inloggegevens om toegang te krijgen tot het platform. In Parro kun je ook de jaarkalender terugvinden, privacy-voorkeuren wijzigen en absenties doorgeven.

Singelnieuws

Iedere maand ontvangt iedereen de digitale nieuwsbrief ‘Singelnieuws’. In de nieuwsbrief word je op de hoogte gebracht van belangrijke informatie, leuke gebeurtenissen en de laatste ontwikkelingen.

Kijken in de klas

Uiteraard zijn alle ouders en verzorgers welkom in de school. Naast het organiseren van informatie- en ouderavonden met de leerkracht, zijn ouders en verzorgers ook meerdere keren per schooljaar welkom in een kijkje in de klas te nemen aan het begin of einde van een schooldag.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van jou als ouder of verzorger vinden wij als school erg belangrijk. Er zijn veel ouders en verzorgers, op vele manieren, actief op onze school. Deze betrokkenheid voel je en werkt erg prettig. Wij werken graag samen om het beste onderwijs te maken.

Oudervereniging

De leden van de oudervereniging organiseren en begeleiden verschillende activiteiten voor de leerlingen. Deze betrokken ouders en verzorgers organiseren bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, carnaval, de Koningsspelen, de avond4daagse en het Singelfeest.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt er bij de MR om advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR ook instemmingsrecht. De MR bestaat uit zowel ouders als personeelsleden.

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt gedurende het schooljaar meerdere keren bij elkaar om, samen met de schoolleider, in een leerlingarena het gesprek aan te gaan over zaken die spelen op school. De leerlingen van de leerlingenraad vertegenwoordigen de andere leerlingen van de school.

Oudervereniging

De leden van de oudervereniging organiseren en begeleiden verschillende activiteiten voor de leerlingen. Deze betrokken ouders en verzorgers organiseren bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, carnaval, de Koningsspelen, de avond4daagse en het Singelfeest.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt er bij de MR om advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR ook instemmingsrecht. De MR bestaat uit zowel ouders als personeelsleden.

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt gedurende het schooljaar meerdere keren bij elkaar om, samen met de schoolleider, in een leerlingarena het gesprek aan te gaan over zaken die spelen op school. De leerlingen van de leerlingenraad vertegenwoordigen de andere leerlingen van de school.