De Singel, samen leren met plezier!

KLIK op de afbeelding hieronder voor een virtuele rondleiding door Basisschool OBS de Singel. (opent in een nieuw tabblad)

Viditour Basisschool OBS de Singel

De school

Openbare basisschool De Singel is vanaf januari 2010 gehuisvest in een nieuw, fris, gezellig en modern gebouw. Samen met peutergroep De Singel en buitenschoolse opvang ‘De Singeltuin’ vormt de basisschool de educatieve organisatie De Singel: samen zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling bij het oproeiende kind van 2 tot 13 jaar. Het openbare karakter van de basisschool komt tot uiting in het met begrip en respect omgaan met elkaar, ongeacht cultuur- of geloofsverschillen. Dit vindt het team heel belangrijk en hier wordt op De Singel structureel aandacht aan besteed..

Ons doel
Wij willen dat elk kind op De Singel op een plezierige manier veel leert. De verwondering, nieuwsgierigheid en natuurlijke drang van ieder kind om zich te ontwikkelen, nemen we daarbij als uitgangspunt.

Het onderwijs
Een rijke leeromgeving
Naast het aanbieden van vakken als taal, lezen, rekenen en schrijven op de ochtenden is er ook veel aandacht voor de zaakvakken (oriëntatie op de wereld), de creatieve vakken, cultuur en techniek. Deze vakken worden ’s middags in samenhang thematisch aangeboden in de vorm van leerateliers. Door heel de school zie je aan welk thema er gewerkt wordt. Door middel van presentaties stellen we de andere kinderen en hun ouders op de hoogte wat we geleerd, ontdekt en gedaan hebben. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van computers en internet.

Takenkaarten
Na instructie kunnen kinderen kiezen aan welke taak ze gaan werken. Niet alle kinderen hebben dezelfde taken, dit is aangepast aan het ontwikkelingsniveau en/of (zorg)behoefte van het kind.

Zelfstandig werken
Kinderen gaan na de instructie aan het werk: alleen of samen. De leerkracht is naast instructeur ook begeleider en coach.

Coöperatief leren
Kinderen werken samen aan hun ontwikkeling. Dit bevordert naast het vergroten van communicatievaardigheden ook hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Het coöperatieve leren leert kinderen zelfstandig en probleemoplossend denken.

Vrij initiatief
Het wordt de kinderen geleerd keuzes te maken en er naar te handelen.

Betekenisvol leren
De wereld wordt zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. Op de middagen werken kinderen in leerateliers aan eigen leervragen.

Interactief leren
Door ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen komen de kinderen tot toepasbare kennis.

Hoge mate van activiteit
Kinderen zitten niet de gehele dag op hun stoel. Zij moeten overleggen, samenwerken en in de middagen gezamenlijk aan het werk rondom een thema.

Kortom
Basisschool De Singel: beslist geen vrijheid, blijheid!

  • de taken worden gedaan
  • de kerndoelen worden behaald
  • op je ‘werk’ moet je presteren

Maar wel met plezier!

Hebt u vragen of wilt u eens komen kijken? Neem gerust contact op.