Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen die interesse heeft altijd een MR-vergadering mag bijwonen.

verslag 17-9-2018
agenda MR 3-12-2018
verslag 4-2-2019
verslag 3-12-2018
agenda MR 20 mei

jaarplanning MR 2019-2020
agenda MR 16 september 2019
verslag 16-9-2019
agenda MR 28 oktober 2019
agenda MR 16 december 2019